Organisatoriska och sociala arbetsmiljölagen

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 är de första i sitts lag som syftar till at främja hälsa på arbetsplatser. Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Läs mer här:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)