Strategiskt arbetsmiljöarbete

Ett strategiskt arbetsmiljöarbete handlar om att främja hälsa på arbetsplatsen. Arbetet utgår från föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Läs mer här:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)