Stressreaktioner

De fysiologiska stressreaktionerna leder i huvudsak till tre typer av reaktioner, som kategoriseras som kamp, flykt eller frys.

Kampreaktionen innebär ofta försvar eller attack. Om vi inte befinner oss i en fysisk situation som handlar om att slåss och fäkta så kan detta ta sig uttryck som ilska, irritation eller frustration som riktas mot omgivningen.

Flykten är försök att undkomma och flyktbeteenden som i en akut situation skulle innebära att fly genom att springa blir i vardagen beteenden som handlar om att fly upplevelsen av nuet. Flykten innebär då omriktande beteenden, som t ex hunger, törst, sötsug, flykt till skärmar/sociala medier eller flykt till arbete alternativt kraftig trötthet.

Frysreaktionen innebär att kroppen fryser och blir passiv, den blir oförmögen att agera och reagera. Detta kan ta sig uttryck som uppgivenhet, djup trötthetskänsla, att låta bli att göra saker, svara på mail, gå på möte eller låta bli att hålla deadline eller avsluta en uppgift.

Hur reagerar du på stress? Gör gärna stresstestet här.

Att känna igen stressreaktioner
Genom att lära känna dina egna stressreaktioner så kan du bli varse hur stressen påverkar dig i ditt liv och du kan göra förändringar. Det är också värdefullt att kunna observera andra människors stressreaktioner. Att känna igen en stressreaktion för vad den är – gör att du kan förhålla dig annorlunda och se att det är en människa som agerar utifrån en fysiologisk uppvarvning i kroppen.