Om stress

Inom medicinen definieras ofta stress enligt fysiologen Hans Selye, som beskrev stress som den uppvarvning som kroppen uppvisar när en människa står inför en utmaning eller ett hot. Denna definition är värdeneutral och bedömer inte huruvida stress är positivt eller negativt.

Akut stress leder till fysiologisk uppvarvning i kroppen som innebär ett påslag av det aktiverande sympatiska nervsystemet. Pulsen ökar, blodet rusar till musklerna och stresshormoner produceras. Kroppen är redo att agera.

Långvarig stress skiljer sig rent fysiologiskt från den akuta stressreaktionen eftersom den långvariga stressen har en påverkan på hyopthalamus som i sin tur reglerar många basala funktioner i kroppen. Långvarig stress kan därför påverka funktioner som t ex hunger, törst, kroppstemperatur, dygnsrythm och sömn.