Meningsfullhet

Meningsfullhet handlar om en inre känsla av att ”det är värt det”, att det är värt att göra det jag gör i mitt arbete och att det ger mig en känsla av mening i mitt liv och i min vardag.

Meningsfullhet inrymmer faktorer som:
– Gemenskap och tillhörighet i gruppen
– Kulturen på arbetsplatsen
– Att det finns en tydlig och förankrad vision för det gemensamma arbetet
– Att det finns en tydlig och förankrad verksamhetsidé för det gemensamma arbetet
– Att det finns tydliga och genomarbetade värderingar för hur arbetet bedrivs och hur prioriteringar görs
– Att det finns tydliga och mätbara mål

Några nycklar i arbetet med att skapa meningsfullhet, gemenskap och en positiv kultur är att alla vet var vi tillsammans är på väg och att vi tillsammans drar åt samma håll. För att uppnå detta leds processer för att skapa en tydlig riktning och samsyn i arbetet.

Utvecklingsprocesser
Ett medvetet arbete kring strategisk arbetsmiljö involverar processer som lyfter betydelsen av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet på arbetsplatsen. Processerna i utvecklingsarbetet utgår från aktuellt nuläge och skapar delaktighet, entusiasm och gemenskap samtidigt som de ger konkreta resultat, som gör skillnad i vardagen.

Vill ni skapa en positiv utveckling för arbetsmiljön?
Kontakta info@linalanestrand.se för mer information, offert och möte – om hur vi kan bidra till att göra positiv och långsiktig skillnad för er, där ni befinner er.