Coachning

Transformativ coaching handlar om att lämna stressfulla tankar och reaktioner, negativa beteenden, tankar liksom mönster som hämmar och hindrar dig i ditt liv. Genom kraftfulla processer kan du skapa varaktiga förändringar, som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut, som den du är. Processerna handlar om att lyssna inåt, till kroppens och själens röst, att hitta hem till dig själv och till den inre kärnan. Att skapa en djup kontakt med dig själv och att tillåta dig att vara den du är fullt ut. Coachningen hjälper dig att finna energi, motivation och glädje för att välja och följa det som gör dig gott; genom att låta flödet och drömmarna visa vägen.

Coachning erbjuds vid enstaka tillfällen om 1-1.5h/gång, utifrån aktuella behov eller i en process som kallas Break Through. I Break Through-processen lyfter och bearbetar vi ett antal större problem och hinder i ditt liv för att skapa en genomgripande förändring. Break Through är ett upplägg som omfattar ca 10h coachning under 1-3 månaders tid.

Transformativ coachning går på djupet och söker finna de reella orsakerna till de problem som påverkar dig och ditt liv. Ordet transformation betyder omvandling och förändring. Coachningen skapar möjlighet till en djupgående utveckling, som hjälper dig att komma i kontakt med dig själv, den du är, det du vill och din inre röst.

Under coachningen så:

 • Frigörs stress, negativa beteenden, tankar och mönster som hämmar och hindrar dig i ditt liv
 • Finner du din inre kompass som kan vägleda dig i ditt liv
 • Frigörs energi och kraft, som gör det möjligt för dig att finna börja leva det liv som du drömmer om

Coachning kan verka välgörande vid besvär och symtom som:

 • Problem med stress, oro och trötthet
 • Återkommande problem och mönster som upprepar sig
 • Svag självkänsla och dåligt självförtroende
 • Att inte veta vem du är och vad du vill
 • Självsabotage som t ex gör att du inte gör det du tänker att du vill göra
 • Stress i vardagens livspussel
 • Svårighet med prioriteringar och val i vardagen
 • Utmaningar i föräldrarollen
 • Svårigheter i arbete
 • Besvärliga relationer

Boka tid: genom att skicka ett mail till info@linalanestrand.se
Frågor och mer information: hör av dig till info@linalanestrand.se
Kostnad: 950:-/h inkl dokumentation
Lokal: Yoga Vayu, Nordmarksvägen 3, Farsta strand eller Coachhuset på Luntmakargatan 52 i centrala Stockholm. Coachning erbjuds även ute på arbetsplatser.
Coachning i grupp: coachning erbjuds i små gruppwer om 3-4 personer utifrån temat stresshantering, kostnaden per person är då 650:-/h inkl dokumentation

Inför första besöket: Efter att du har bokat tid så får du några frågor att svara på, som du mailar mig senast dagen innan det första besöket. Du kommer som du är och vi börjar i det som är.